top of page

МПП-ИКАЙ

с. ЖИТНИЦА

Anchor 1
New

НАШИТЕ АРТИКУЛИ

Sketch002.png
CIMG3316.png
SSP_2899.1 - топено сирене.jpg
ЗА НАС

МАНДРА ЖИТНИЦА

Фирма "МПП - ИКАЙ" ЕООД е Млекопреработвателно предприятие

със седалище и адрес на управление с. Житница 4172,

общ. Калояново, обл. Пловдивска.
Предмета на дейност е производство и търговия с млечни

продукти. Дружеството се управлява и представлява вече от един

управител. Ръководството официално декларира своята

политика, която е разбрана, прилагана и поддържана на всички

равнища във фирмата.
Предприятието преработва свежо натурално краве мляко от собствена кравеферма както и от други квалифицирани и подбрани кравеферми и овцеферми първа категория в региона. Ние работим за нуждите на Потребителите и им предоставяме най-добрите млечни продукти, за да задоволим техните изисквания. Нашето призвание е да им предложим най-добро качество, което Потребителите са заслужили. За ефективно провеждане на политиката, Ръководството е определило следните основни цели:
- Целогодишно еднакво добро качество на всички произведени продукти, както и постоянно изследване и    анализиране на всички продукти в акредитирана лаборатория.
- Поддържане на хармония между цени и предоставен продукт.
- Пълна удовлетвореност на изискванията на потребителя.
- Преминаване на всички видове затруднения / организационни, структурни, производствени, технологични и др. / по пътя на утвърждаване и задържане на пазара, както и в разширението на пазарната дейност.
За реализиране на тези цели и задачи фирмата разработи, внедри и се ангажира да поддържа и усъвършенства система за управление на процеси, основаваща се на Анализа на опасностите в критичните точки на управлението - НАССР, която система е насочена към производството на безвредни и качествени продукти от животински произход, които не застрашават здравето на Потребителя.

logo Ikay.jpg
НЕЩО РАЗЛИЧНО

СИРЕНЕ С ХИМАЛАЙСКА СОЛ

“СИРЕНЕ С ХИМАЛАЙСКА СОЛ" е произведено от свежо натурално краве мляко, ХИМАЛАЙСКА СОЛ, CaCl2(калций), специална закваска и мая от най-висок клас.

himalaisko.png
bottom of page